Προσχολική Αγωγή - Νηπιαγωγείο "Κουνιάκη"

Σχετικά με εμάς

Η αξία της Προσχολικής Αγωγής - Εκπαίδευσης Η UNESCO (2010/11) αναγνώρισε ότι η προσχολική αγωγή ως εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί διακριτή…

Παροχές

Διαθέτουμε θέατρο δικό μας για τις σχολικές εκδηλώσεις μας και για θεατρικές παραστάσεις από αξιόλογους θιάσους. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται…

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

2014-2020