Λίγα λόγια για την προσχολική ηλικία..

 

Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου συντελείται στα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του ανθρώπου και ότι οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής θέτουν τις βάσεις για τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών καταλαβαίνουμε όλοι τη σπουδαιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. Με ένα πλούσιο και ρεαλιστικό πρόγραμμα στοχεύουμε στην οικοδόμηση της γνώσης που πηγάζει από τη

συμμετοχική δραστηριότητα και εμπειρία. Το παιδί παρακινείται να ερευνά.

Ενισχύουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Με άξονες τα ενιαία Διαθεματικά πλαίσια προγραμμάτων σπουδών, συντάσσονται σχέδια εργασίας στα οποία περιέχεται ανάπτυξη δραστηριοτήτων για όλους τους τομείς με σκοπό την προώθηση της νοητικής, αισθητικής, κοινωνικής, ηθικής και συναισθηματικής εξέλιξής του παιδιού ,βασισμένο στα ιδιαίτερα μοναδικά ατομικά χαρακτηριστικά , χαρίσματα, κλίσεις κάθε παιδιού χωριστά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

 • Τα πρώτα βήματα του παιδιού για την ένταξή του στην κοινωνική ομάδα. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες, να χειρίζεται «κρίσεις», να κάνει φιλίες.
 • Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τα παιδιά συνεργάζονται, επικοινωνούν , αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σκοπό να αναπτύξουν τόσο την αυτοεκτίμηση τους, την αυτοπεποίθηση τους, τα προσωπικά τους όρια, όσο και να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα βιώματα των άλλων (συμμαθητών ή ενηλίκων ) έτσι ώστε να συμβιώνουν αρμονικά με τους γύρω τους. Η αρμονική συμβίωση έχει κανόνες που θα χρειαστεί να τους ακολουθήσουν όλοι.(παιδιά και ενήλικές) .
 • Το νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
 • Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Με τη σωστή καθοδήγηση τα παιδιά αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους.
 • Επιπροσθέτως το νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τη μοναδικότητά τους αλλά και να εντοπίσουν τις ομοιότητες και διαφορές με τους άλλους και να τους σέβονται.

                  ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ!!!

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

 

 • Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν τις έννοιες της ταξινόμησης, ομαδοποίησης , σύγκρισης, σειροθέτησης, προσανατολισμό μέσα στο χώρο. ( πχ ας μετρήσουμε όλους τους κόκκινους μαρκαδόρους.)
 • Ενθαρρύνονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας( πχ πόσα μολύβια μου λείπουν για να έχουν όλοι οι συμμαθητές μου 😉 Ενθαρρύνονται να οικοδομούν την έννοια του αριθμού και να γράφουν αριθμούς από το 1-10.
 • Επεκτείνουν τις γνώσεις τους και σε απλές μαθηματικές πράξεις ( πρόσθεση, αφαίρεση)
 • Συγκρίνουν μεγέθη, ποσά , συνδυάζουμε σχέσεις και ιδιότητες.
 • Κατανόηση απλών χωρο-χρονικών σχέσεων,
 • Αναγνώριση και αντίληψη γεωμετρικών σχημάτων.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

 • Τα παιδιά μας μέσα από ποικίλλες επικοινωνιακές καταστάσεις ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο, να αφηγούνται – να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν
 • Ενθαρρύνονται μέσα από καθημερινές δραστηριότητες και ρουτίνες να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία.
 • Καθημερινά ενθαρρύνονται να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο.
 • Ανάπτυξη και εξέλιξη της φωνολογικής επίγνωσης.

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

 • Συνειδητοποίηση ότι κάθε φώνημα αντιστοιχεί σε γράφημα. (ότι λέω μπορώ και να το γράψω.)
 • Κατανόηση επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας μας ( ότι λέω το γράφω για να μην το ξεχάσω)
 • Διδασκαλία πεζών γραμμάτων μέσα από βιωματικές αναδυόμενες δραστηριότητες.
 • Τα παιδιά προοδευτικά μαθαίνουν πώς να χειρίζονται να κρατούν το μολύβι. Το παιδί ελεύθερα εξασκείται στο σχεδιασμό σχημάτων. Εξασκείται η μνήμη , η κρίση, η παρατηρητικότητα.
 • Στο νηπιαγωγείο η γραφή δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο έτσι ώστε να αποκρυπτογραφούμε διάφορα κείμενα και να καταγράφουμε ωραίες ιδέες.

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

 • Η κατανόηση του τι αισθάνομαι και η προσπάθεια να εκφράσω με τον τρόπο μου αυτό που αισθάνομαι, οδηγεί στη συναισθηματική ωρίμανση και στη γνώση του εαυτού μας.

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 • Σύμφωνα με τον Malaguzzi, τα παιδιά έχουν 100 γλώσσες για να εκφραστούν και δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στον γραπτό και προφορικό λόγο!!
 • Μέσα από όλες τις μορφές της τέχνης( ζωγραφική, πηλός, μουσική, θεατρικό παιχνίδι) επιδιώκουμε καλλιέργεια αισθητικής ευαισθησίας του παιδιού , την ελεύθερη έκφραση και την παραγωγή ιδεών.
 • Δημιουργούμε προϋποθέσεις έτσι ώστε να αναδειχθούν όλες ικανότητες των μαθητών μας.

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ

 

 • Η βασική απασχόληση του νηπίου είναι το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι αυθόρμητο, σαν ξεχείλισμα κινήσεων και ενεργητικότητας.
 • Οι μεγάλοι πιστεύουν ότι τι παιχνίδι είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εργασία. Ότι το παιχνίδι είναι μια δευτερεύουσα υπόθεση, που πρέπει να περάσει γρήγορα για ν’ αρχίσουμε την εργασία. Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη!
 • Το παιδί είναι πλασμένο για να παίζει και το παιχνίδι πρέπει να έχει ένα ρόλο προπαρασκευαστικής εξάσκησης. Το παιχνίδι δεν απλά μια διασκέδαση, αλλά μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον μεγάλο παιδαγωγό Froebel «μέσο μάθησης».

 

 

 • Το παιχνίδι είναι η εργασία του παιδιού. Εάν ένα παιδί μάθει να παίζει, θα μάθει να εργάζεται σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πως το παιδί όταν παίζει εργάζεται.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

 • Η καθημερινή εργασία για το σπίτι είναι ευθύνη του μικρού μας μαθητή. Για να μπορεί να αναπτύξει υπευθυνότητα και  σταδιακή ωρίμανση καθώς και να πετύχουμε την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο.
 • Όχι άγχος, όχι πίεση , αλλά ενθάρρυνση και επιβράβευση!!

 

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

 

Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον με μοναδικό γνώμονα την ειλικρίνεια.

Μέσα από καθημερινές στιγμές και μικρό-παρεξηγήσεις να γινόμαστε πάλι φίλοι.

Να μοιραζόμαστε τα πάντα.

Να παίζουμε τίμια και με κανόνες.

Να βάζουμε τα πράγματα από εκεί που τα πήραμε.

Να καθαρίζουμε τις τσαπατσουλιές μας.

Να μην παίρνουμε τα πράγματα που δεν είναι δικά μας.

Να λέμε συγγνώμη, όταν πληγώνουμε κάποιον.

Να κοκκινίζουμε όταν ντρεπόμαστε.

Να ζούμε μια ισορροπημένη ζωή· να μαθαίνουμε , να σκεπτόμαστε , να σχεδιάζουμε , να ζωγραφίζουμε να τραγουδάμε , να χορεύουμε , να παίζουμε και να εργαζόμαστε κάθε μέρα από λίγο.

Μαθαίνουμε με γνώμονα τις αξίες της ζωής να γινόμαστε υπεύθυνοι, αυτόνομοι και να αγαπάμε τη γνώση και να στοχεύουμε στη μεταγνώση, να μαθαίνουμε δηλαδή πώς να μαθαίνουμε!!