Από το 2013-2014 συνεργαζόμαστε με το πρόγραμμα “Δράση – Εναρμόνιση” του ΕΣΠΑ για τις ωφελούμενες μητέρες του προγράμματος παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ φοίτηση και σίτιση για 11 μήνες.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την επίσημη σελίδα του ΕΣΠΑ