Τα τμήματά μας είναι χωρισμένα ανά χρονολογία γέννησης των παιδιών :

  1. προ Παιδικός Σταθμός (2-3 ετών)
  2. Παιδικός Σταθμός (3-4 ετών)
  3. Προνήπια (4-5 ετών)
  4. Νηπιαγωγείο (5-6 ετών)