Διαθέτουμε άνετες και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας-δραστηριοτήτων που μας επιτρέπουν να χωρίζουμε το σύνολο των φοιτώντων μαθητών μας σε ολιγομελή τμήματα ανά ηλικία.

Έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερα και συντομότερα τους σκοπούς της αγωγής όπως η επικοινωνία, η προαγωγή του λόγου και η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των μαθητών μας σε όλες σχεδόν τις καθημερινές δραστηριότητές τους.