Αποδεχόμενοι την αρχή ότι η  προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση , διαμορφώνουμε για τα Προνήπια μας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων .

Στόχος μας είναι , η προσέγγιση κάθε μαθησιακής ενότητας που αφορά τη συγκεκριμένη ηλικία, η ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη και η κοινωνικοποίηση των μαθητών μας με τον καλύτερο τρόπο. 

 Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα βασίζεται στις πιο σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και μεθόδους που επικρατούν στην παγκόσμια κοινότητα για την προσχολική  ηλικία. Σκοπός μας είναι το ταξίδι της γνώσης και της μάθησης να είναι ουσιαστικό και αποτελεσματικό για τα παιδιά, παράλληλα όμως να είναι διασκεδαστικό.

Ενδεικτικότερα:

  • Ανάπτυξη Προφορικού και (αναδυόμενου) Γραπτού Λόγου

Μέσα από ενδιαφέροντα  project και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης(παραμύθια, ποιήματα, τραγούδια, δραματοποίηση κ.ά), τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα γράμματα , τους ήχους (φωνολογική ενημερότητα) , τις συλλαβές και τις λέξεις. Σταδιακά δομούν και οργανώνουν τον προφορικό τους λόγους με νέο λεξιλόγιο  και επιχειρήματα, συμμετέχουν σε συζητήσεις , αφηγούνται και διηγούνται προσωπικές  ιστορίες. Ταυτόχρονα μέσα από προγραφικές ασκήσεις ( αντιγραφής κυρίως) αρχίζουν να αποκτούν βασικές δεξιότητες πρώτης γραφής ( μαθαίνουν το όνομα τους, μικρές λέξεις, την ημερομηνία κ.ά) .

  • Μαθηματικά ( προμαθηματικές έννοιες )

Τα παιδιά από μικρότερες ηλικίες αναγνωρίζουν τους αριθμούς σαν εικόνα, σε αυτή την ηλικία και μέσα από απλές καθημερινές δραστηριότητες (μέτρημα παιδιών , υλικά σε γωνιές κ.ά) κατανοούμε την έννοια του αριθμού σαν ποσότητα και σαν σύμβολο. Οι προμαθηματικές έννοιες που επεξεργαζόμαστε μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και παρατήρηση είναι:  •  Σύγκριση / διάταξη • Μεγάλο / μικρό • Μεγαλύτερο/μικρότερο • Μεγάλο σε σχέση / μικρό σε σχέση • Πόσο ακόμα κλπ  • Εισαγωγή στη μέτρηση • Σύμβολα• Ταξινόμηση • Χωρικές σχέσεις / πάνω κάτω / μέσα έξω κλπ •Χρονικές σχέσεις / πρωί βράδυ / πριν μετά

  • Εικαστικά και Τέχνη

Η ζωγραφική αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Ελεύθερο σχέδιο, θεματικές αναπαραστάσεις , εργασίες με συγκεκριμένο πλαίσιο και εικόνα , με κάθε τρόπο τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν τα χρώματα και τη φαντασία τους για να δημιουργήσουν. Εμείς δίνουμε παραπάνω ερεθίσματα , διαφορετικά υλικά(πινέλα, χαρτόνια, πηλός, ανακυκλώσιμα υλικά , κόλλες, ψαλίδια)   , δείχνουμε νέες τεχνικές , παρακινούμε τα παιδιά να δημιουργήσουν με υλικά που δεν χρησιμοποιούσαν πριν , πειραματίζονται , κατασκευάζουν και δημιουργούν.  Μέσα από όλες αυτές τια καθημερινές δημιουργίες τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους και  τις δεξιότητες τους ( λεπτή κινητικότητα, συγκέντρωση) Δυνατότητα και ικανότητα δημιουργίας έχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το επίπεδο ωρίμανσης τους. Μέσα από τις ευκαιρίες και την ενθάρρυνση για δημιουργικότητα αναπτύσσεται και η φαντασία των παιδιών. Όταν η δημιουργική τους ικανότητα αφεθεί ελεύθερη και ανεπηρέαστη τότε δεν υπάρχουν όρια στην έμπνευση τους. Η δημιουργικότητα  βοηθάει στην ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων επαφών, σχέσεων και εμπειριών.

  • Μουσικοκινητική Αγωγή

Το τραγούδι αποτελεί μέσο έκφρασης και βασικό τρόπο μάθησης για τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Η Μουσικοκινητική Αγωγή  ευαισθητοποιεί το παιδί  ως προς τη μουσική, το βοηθά να αντιληφθεί διαισθητικά τα στοιχεία της μουσικής π.χ το ρυθμό, την ένταση, τη διάρκεια των ήχων, το τονικό ύψος, τα ηχοχρώματα κλπ. Αναπτύσσει την ενεργητική ακοή του και το εξοικειώνει με τις μουσικές έννοιες. Ειδικά με τα μουσικοκινητικά παιχνίδια του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, να χαλαρώσει και να εκτονωθεί, να συνεργαστεί με τα άλλα παιδιά και να αναπτύξει σιγά σιγά αυτοπειθαρχία μέσω της καλλιέργειας του ελέγχου και του συντονισμού των κινήσεων.

  • Θέατρο – Δραματοποίηση

Οι δραματοποιήσεις μέσα στην τάξη, τα παιχνίδια ρόλων , οι οργανωμένες θεατρικές μας παραστάσεις  και όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το θεατρικό παιχνίδι αποτελούν βασικό κομμάτι του προγράμματος μας. Μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά εμπλουτίζουν το λόγο τους , ενισχύονται η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη των παιδιών,  βελτιώνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κοινωνικοποιούνται ( συμμετοχή σε ομάδα) καλλιεργούν τη φαντασία τους, μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες μέσα από μια ευχάριστη , παιγνιώδη και διασκεδαστική διαδικασία.

  • Άλλες ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος

Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης των ενοτήτων προσεγγίζουμε και άλλα πεδία του αναλυτικού προγράμματος, όπως :

  • Τεχνολογια : γίνεται χρήση υπολογιστών για την αναπαραγωγή του εποπτικού υλικού.
  • Φυσικές Επιστήμες: ενότητες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσεγγίζονται και μέσα από πειράματα ( ο κύκλος του νερού/ εξάτμιση / πήξη , η ελιά και η διαλυτότητα κ.ά) .
  • Αγγλικά: η εκμάθηση βασικού λεξιλογίου ( χρώματα , αριθμοί , μέρες, μήνες, τραγουδάκια κλπ ) είναι ενταγμένα στο καθημερινό μας πρόγραμμα .
  • Περιβαλλοντική Αγωγή : ενθαρρύνουμε τα παιδιά να υιοθετούν στάσεις απέναντι στο περιβάλλον που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση ( ανακύκλωση μέσα στις τάξεις , χρήση ανακυκλώσιμων υλικών κλπ) .