Από την ηλικία των 3 χρονών εφαρμόζουμε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να θέσει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση. Όλες οι δραστηριότητες και οι μαθησιακές περιοχές αυτού του προγράμματος αποσκοπούν στην καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων που θα τα βοηθήσουν και στην υπόλοιπη σχολική τους πορεία.​

Επιμέρους μαθησιακές περιοχές του προγράμματος του παιδικού τμήματος είναι:

  • Γλώσσα: Μέσα από παραμύθια, ποιήματα, αινίγματα, τραγούδια, τα παιδιά καλλιεργούν τη γλώσσα τους. Σταδιακά οργανώνεται ο προφορικός τους λόγος και  ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να διηγούνται προσωπικές τους εμπειρίες, να αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες, να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα, να δίνουν εξηγήσεις για τις ενέργειές τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και τις πράξεις τους, να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται, για να πείσουν τους άλλους για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους.
  • Γραφή: Τα παιδιά μέσα από προγραφικές ασκήσεις μαθαίνουν (σε πρώτο στάδιο) να χειρίζονται σωστά το μολύβι και να ενώνουν διακεκομμένες γραμμές. Κατόπιν μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να γράφουν τα γράμματα (ξεκινώντας από τα κεφαλαία).
  • Ανάγνωση: Ξεκινώντας από απλά γράμματα αναπτύσσουν πρώτο-αναγνωστικές δεξιότητες. Μέσα από μια οργανωμένη σειρά δραστηριοτήτων, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο. 
  • Μαθηματικά: Τα παιδιά αρχίζουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση, τον λόγο δηλαδή για τον οποίο τη χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Γίνονται ικανά να ομαδοποιούν, να διατάσσουν, να σειραθετούν και να ταξινομούν, να κάνουν αντιστοιχίσεις, να αριθμούν (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών) και να απαριθμούν. Εξοικειώνονται με την έννοια του αριθμού πρώτα ως ποσότητα και αργότερα ως σύμβολο.  Μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τη θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στον χώρο και να προσανατολίζονται σε αυτόν, να αναγνωρίζουν τα σχήματα και τις σχετικές τους θέσεις στον χώρο και να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητές τους.
  • Ευέλικτη Ζώνη: Στο πλαίσιο αυτής της ώρας τα παιδιά ασχολούνται με ένα διαφορετικό θέμα κάθε εβδομάδα! Αυτό γίνεται μέσα από συζητήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά βίντεο, γραπτές εργασίες, φυλλάδια, ζωγραφιές και κατασκευές! 
  • Καλλιτεχνική δημιουργικότητα: Τον τομέα αυτόν τον προσεγγίζουμε πολύπλευρα μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν:​
  • Την εικαστική δημιουργία: Τα παιδιά μπορούν καθημερινά να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της ζωγραφικής και της χειροτεχνίας. Πειραματίζονται με υλικά, διάφορες τεχνικές ζωγραφικής σε χαρτί ή ακουρέλα, κατασκευές με πηλό, κολάζ κ.α.  Μαθαίνουν να χρωματίζουν, να σχεδιάζουν και εξοικειώνονται με τη γλώσσα της ζωγραφικής   (γραμμή, χρώμα, σχήμα, σύνθεση, φόντο κ.τ.λ.).
  • Θέατρο και μουσική: Θέατρο, κουκλοθέατρο, χορός, μουσική… Μέσα από τον μαγικό κόσμο των θεατρικών και μουσικών δραστηριοτήτων τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, ανακαλύπτουν τη μουσική, τη σκηνογραφία, αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και πλουτίζουν το συναίσθημά τους. Μέσα από τη δραματική τέχνη καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο και ταυτόχρονα οργανώνουν τη σκέψη τους.
  • Ψυχοκινητική Αγωγή: Με την αγωγή αυτή τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι κατακτούν γνώσεις, μαθαίνουν να προσανατολίζεται και να ελέγχουν τις κινήσεις τους, αποκτούν αίσθηση του χώρου και μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα από ομαδικές δραστηριότητες!