Τηλέφωνο: 210 7657871 - 210 7660822
Email: kouniakikareas@yahoo.gr